023-5289192

Wie waakt over mijn gezondheid?

Deze site is erop gericht om informatie te geven over levenstestamenten als voorzorgsmaatregel voor de situatie dat je zelf door gezondheidsredenen en/of ouderdom niet meer in staat bent zelf je belangen goed te behartigen.

Telefoon

023 5289192

Email

info@de-notarissen.com

Adres

Fonteinlaan 5a

2012JG Haarlem

Kantoortijden

Maandag-Vrijdag:
09:00- 17:00 uur

Medische Volmacht

Algemeen
Naast een financiële volmacht kan in een levenstestament ook een medische volmacht worden opgenomen.
De medisch gevolmachtigde wordt – als u het zelf niet meer kunt overzien – het aanspreekpunt voor uw artsen en voor de zorginstellingen.

Zolang u zelf (voldoende) wilsbekwaam bent zult u zelf het aanspreekpunt blijven en is er niemand die in uw plaats beslissingen kan nemen.

Inhoud
U kunt vastleggen wie de bevoegdheid heeft, maar bijvoorbeeld ook met wie de gevolmachtigde dient te overleggen en aan wie hij of zij advies mag of moet vragen voordat er ene beslissing wordt genomen.

Door uw wensen goed vast te leggen bepaald u niet alleen wie wel maar ook nadrukkelijk wie niet in de besluitvorming mogen worden betrokken.

Dementie en Zorg

Dementie leidt tot een afnemende wilsbekwaamheid en een toenemende aanspraak op zorg. Het is niet alleen verstandig vroegtijdig na te denken over de medische vertegenwoordiging, maar ook eens over uw wensen na te denken, waaronder welke kleine zaken u kwaliteit van leven geven, zodat als iemand anders uw zaken regelt, hij/zij ook een handreiking heeft met uw dagelijkse wensen.

Wilsonbekwaamheid

Indien u wilsonbekwaam bent geworden, dat wil zeggen onvoldoende in staat bent om de gevolgen van uw rechtshandelingen te kunnen overzien kunt u bij de notaris geen akte meer tekenen en ook geen medische volmacht meer verstrekken. Voor het geval er een partner en/of kinderen zijn biedt de wet een oplossing. Indien er geen partner/kinderen zijn kan mentorschap worden ingesteld.

Behandelverbod

In een behandelverbod kunt aangeven dat u ingeval van een toekomstige ziekte geen behandeling wenst. Hiermee voorkomt u dat u door medicijnen of medische handelingen kunstmatig in leven wordt gehouden. Wanneer u zo’n behandelverbod instelt, zal de arts als dat nodig is middelen gebruiken om het lijden (zoals pijn of benauwdheid) te verlichten. Naarmate het behandelverbod preciezer is omschreven biedt het een beter houvast voor uw gevolmachtigde en de u behandelende artsen.

EUthanasieverzoek

Bij euthanasie wordt het leven van een patiënt op een waardige manier beëindigd door het toedienen van medicijnen. Euthanasie is altijd uit vrije wil en kent een procedure met veel waarborgen. Een patiënt kan een verzoek (!) doen voor euthanasie indien er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.  Zonder dat de procedurevoorschriften (waaronder second opinion) in acht zijn genomen kan geen euthanasie plaatsvinden. Voor een beter inzicht in de zorgvuldigheidsvereisten kunt u terecht op deze site.

 

Calamiteitendossier

Omdat vooral de visie op het leven door allerlei omstandigheden kan veranderen raad ik mijn cliënten aan de wensen omtrent de laatste fase van hun leven of omtrent een behandelverbod regelmatig tegen het licht te houden, omdat deze ook lopende een ziektetraject compleet kunnen veranderen. Het is ook verstandig om bij elk bezoek aan uw behandelend arts uw gewijzigde inzicht kenbaar te maken.

Als men niet doorlopend bij een arts onder behandeling is, kunnen de veranderende inzichten ook vastgelegd worden in uw calamiteitendossier.

Notariele akte vereist ?

Het is niet verplicht om een medische volmacht, een behandelverbod of een euthanasieverzoek vast te leggen in een levenstestament of een andere notariële akte.Het voordeel van de notariële akte is dat de notaris zich ervan vergewist heeft dat u de keuzes die u maakt overziet en in vrije wil zijn gemaakt, anders zou de notaris de akte niet ondertekenen en dat de akte altijd teruggevonden kan worden door contact op te nemen met een notaris in Nederland.

Identificatie

Als u een afspraak heeft met de notaris is het van beland dat u een geldig legitimatiebewijs meeneemt.

De notaris is verplicht uw identiteit te controleren en moet aan de hand van uw legitimatie een aantal zaken controleren.

Levenseinde

Het is van belang dat uw artsen en/of uw gevolmachtigde goed op de hoogte zijn uw uw wensen omtrent uw laatste levensfase. Deze kunt u vastleggen in een levenstestament, maar aangezien die met de tijd zeker zullen veranderen raad ik dat behouden op hoofdlijnen niet aan.

Via de site van de KNMG  en/of de Patientenfederatie kunt u een brochure downloaden die ingaat op de vragen omtrent uw levenseinde.

Lezingen

Levenstestamentmaken.nl verzorgt lezingen over het onderwerpen zoals “Dementie en Recht”  en  ” Levenstestamenten” voor Alzheimercafe’s, case managers,  en ouderen serviceclubs. Indien u de heer Kienhuis voor een lezing wenst uit te nodigen, kunt u contact opnemen met het kantoor.

Vertrouwen in artsen

Aangezien u een levenstestament maakt voor de situatie dat u zelf uw zaken niet  meer kunt regelen, kunt u ook niet ingrijpen als degene aan wie u volmacht heeft verleend uw belangen niet helemaal zo behartigt als u mogelijk gewenst zou hebben.  Omdat artsen vanuit hun eigen professie ook beoordelen of uw gevolmachtigde bij zijn/haar besluitvorming zich laat leiden door uw belang is er voor u een extra veiligheid ingebouwd. Artsen kunnen niet verplicht worden in strijd met hun beroepsethiek te handelen.

Medische wilsbekwaamheid

De notaris hanteert ook ten aanzien van de medische volmacht  het protocol wils(on)bekwaamheid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Omdat levensvragen zeer complex kunnen liggen kan het zijn dat de  cliënt onvoldoende wilsbekwaam is om invulling te geven aan de wilsverklaringen in een levenstestament en wel voldoende wilsbekwaam is ten aanzien van de eenvoudigere volmachtvragen. In dat geval zal de cliënt de complexe afwegingen die samenhangen met de wilsverklaringen met zijn/haar artsen moeten maken en lasten vastleggen in het medisch dossier.

 

Kosten

  • In beginsel worden alle werkzaamheden in rekening gebracht op basis van uren maal tarief.
  • Voor besprekingen/passeren aan huis worden reiskosten in rekening gebracht.
  • De notaris moet een aantal wettelijke controles doorvoeren bij de burgerlijke stand, het insolventieregister en het curateleregister, welke worden doorberekend.
  • Indien er twijfel bestaat over de wils(on)bekwaamheid moet een gespecialiseerde onafhankelijke arts ingeschakeld worden. Deze zal apart gefactureerd worden.

Indien u medische zaken wilt regelen is het heel verstandig met uw arts te overleggen