023-5289192

levenstestamentmaken.nl

Calamiteitendossier

 

Inleiding

Een Calamiteitendossier is een handleiding voor uw gevolmachtigde of uw executeur waardoor deze op een efficiënte wijze in staat is invulling te geven aan de functie van gevolmachtigde of executeur. In het Calamiteitndossier worden alle belangrijke zaken op een overzichtelijke manier bij elkaar worden opgeborgen en dient gezien te worden als een (niet verplichte) aanvulling op het levenstestament.

In het levenstestament legt u vast wie welke bevoegdheden heeft.

 Wensen

In het Calamiteitendossier legt u vast wat uw wensen zijn en vormen de handleiding voor de gevolmachtigde bij het uitoefenen van de bevoegdheden die hij/zij heeft gekregen door het levenstestament.

Uw wensen kunnen veranderen en het heeft geen zin voor elke veranderende wens de kosten te maken bij de notaris.

 Wilsverklaringen

Aangezien ook de wensen ten aanzien van de invulling van de wilsverklaringen kunnen veranderen adviseer ik altijd de veranderende inzichten vast te leggen in het Calamiteitendossier.

 Nalatenschap

Om te voorkomen dat na uw overlijden er in uw spullen gezocht moet worden naar alle belangrijke papieren is het voor uw naasten er plezierig dat er door u een compleet overzicht wordt aangeleverd met daarin de uitvaartwensen, de belangrijke papieren, uw testament en alle voor uw uitvaart belangrijke contactgegevens en telefoonnummers.

” Omdat ik de afwikkeling van mijn nalatenschap voor mijn kinderen wil voorbereiden heb ik besloten een calamiteitendossier in te vullen.

Er worden zoveel vragen gesteld waar ik anders niet over nagedacht zou hebben dat ik echt blij ben dat dat ik er aan ben begonnen.

Het zal voor mijn kinderen een verademing zijn dat alles zo goed is voorbereid.”

Hans Rietvorst

Toen mijn moeder naar een verpleegtehuis ging ontdekten we pas waar we het met mijn moeder in de afgelopen jaren niet over hebben gehad met het oog op kwaliteit van leven.

Ik ben nu zelf bezig ben met het  invullen van het calamiteitendossier omdat ik niet wil dat mijn kinderen niet weten hoe ik mijn zorg graag zie als ik naar een verpleegtehuis moet.

Loes van der Vlugt

Inhoud Calamiteitendossier

levenstestament

Testament

gegevens Arts

gegevens naasten

gegevens notaris

Vermogensoverzicht

eigendomspapieren

verzekeringspolissen

Zorgwensen

Welzijnswensen

woonwensen

Huisdieren

Wilsverklaringen

uitvaartwensen

Opzetten calamiteitendossier

Het Calamiteitendossier kent geen vereisten. U kunt het zelf helemaal inrichten in een A4 map of ordner.

Het is wel verstandig dat als u een Calamiteitendossier maakt dat uw gevolmachtigde en/of executeur ervan op de hoogte is dat u een Calamiteitendossier heeft aangemaakt en waar het te vinden is en ook snel te vinden is als u iets overkomen is.

 Levenstestamentmaken.nl biedt haar cliënten ook een opzet aan van een Calamiteitendossier in combinatie met een levenstestament, waar in het levenstestament (en/of testament) naar wordt verwezen.

Samenvatting

Voordelen

Handleiding gevolmachtigde

Hoe kan een gevolmachtigde uw belangen goed behartigen als hij uw wensen niet kent. De gevolmachtigde wil graag een richtsnoer voor de werkzaamheden.

Overzicht voor uzelf

Door alles een keer bij elkaar te zoeken heeft u zelf ook een goed overzicht.

Vereenvoudiging afwikkeling nalatenschap

Omdat alle belangrijke zaken al een keer bij elkaar zijn gezocht is de afwikkeling van uw nalatenschap veel eenvoudiger (en goedkoper).

Duidelijkheid voor iedereen

Voor iedereen is duidelijk wat uw wensen zijn. Er hoeft geen onenigheid te ontstaan tussen uw naasten en/of de gevolmachtigde.