023-5289192

Levenstestamentmaken.nl

Deze site is erop gericht om informatie te geven over levenstestamenten als voorzorgsmaatregel voor de situatie dat je zelf door gezondheidsredenen en/of ouderdom niet meer in staat bent zelf je belangen goed te behartigen.

Telefoon

023 5289192

Email

info@de-notarissen.com

Adres

Fonteinlaan 5a

2012JG Haarlem

Kantoortijden

Maandag-Vrijdag:
09:00- 17:00 uur

Levenstestament

Algemeen
Wanneer uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt, is het van groot belang dat uw zaken worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft.

Het document waarin u iemand aanwijst om uw belangen te behartigen heet een levenstestament. Een levenstestament is een uitgebreide volmacht, ofwel een verzameling van volmachten.

Voor wie?

Omdat u niet alleen moet denken aan ouderdomsklachten, maar ook aan situaties waar du door een ongeval niet in staat bent uw eigen zaken te regelen is het voor een ieder raadzaam na te denken over een levenstestament. 

Wanneer?

Ik adviseer ondernemers voor hun 50e een levenstestament op te stellen en niet ondernemers voor hun 60e.  Daarnaast als je risico’s loopt met je gezondheid regel het dan zo snel mogelijk.

Gevolgen geen volmacht
Indien u geen volmacht heeft afgegeven en daar ook niet meer toe in staat bent, dan zal een onderbewindstelling of ondercuratelestelling via de rechter moeten worden aangevraagd. Vaak is dat op het persoonlijke vlak een ingrijpende procedure en heeft u op deze benoeming geen invloed meer en of de bewindvoerder of curator de rechtshandelingen verricht zoals u dat gewenst zou hebben blijft onzeker. 

 

Dementie

Dementie leidt tot een afnemende wilsbekwaamheid. Teneinde problemen te voorkomen is het verstandig een levenstestament te maken voordat u met dementie te maken krijgt omdat u als u al te ouderdomsklachten heeft u met een verzwaarde procedure voor de beoordeling van uw wilsbekwaamheid te maken krijgt.

Wilsonbekwaamheid

Indien u wilsonbekwaam bent geworden, dat wil zeggen onvoldoende in staat bent om de gevolgen van uw rechtshandelingen te kunnen overzien kunt u bij de notaris geen akte meer tekenen. In dat geval zal als er zeken voor u geregeld dienen te worden curatele / bewind of mentorschap te worden aangevraagd.

Bewind / Curatele

Indien er voor u rechthandelingen verricht moeten worden, maar u bent niet meer wilsbekwaam dan kan bij de rechter een verzoek gedaan worden om u onder curatele te stellen of over uw vermogen bewind in te stellen. De curator of bewindvoerder zal voor veel financiële beslissingen moeten overleggen met de rechter.

CAlamiteitendossier

In een levenstestament worden bevoegdheden vastgelegd.  Er kunnen ook wensen worden vastgelegd, maar wij adviseren u de wensen in een separaat document vast te leggen: het Calamiteitendossier.  Omdat de wensen in een zelf op te maken document worden vastgelegd kunt u dat zelf in de tijd aan uw wensen aanpassen.

Testamentcontrole

Het is verstandig ook gelijk uw testament te laten controleren, zodat ook gelijk bekeken kan worden of het testament nog aansluit bij de huidige wensen en omstandigheden.

Notaris aan huis

De notaris komt ook bij u thuis indien dat gewenst is. Voor een huisbezoek worden wel reiskosten in rekening gebracht.

Checklist

Op verzoek kan u een checklist worden toegestuurd zodat u een idee heeft over de vragen die betrekking hebben op een levenstestament.

Identificatie

De notaris zal u moeten identificeren  als u met hem een bespreking heeft. U dient daarom geldige legitimatie mee te nemen.

Lezingen

Levenstestamentmaken.nl verzorgt lezingen over het onderwerpen zoals Dementie en Recht voor case managers, Alzheimercafe’s en ouderen serviceclubs. Indien u de heer Kienhuis voor een lezing wenst uit te nodigen, kunt u contact opnemen met het kantoor.

Vertrouwen

Aangezien als u een levenstestament maakt voor de situatie dat u zelf uw zaken niet  meer zelf kunt regelen, kunt u ook niet ingrijpen als degene aan wie u volmacht heeft verleend uw belangen niet helemaal zo behartigt als u mogelijk gewenst zou hebben. Het is daarom van belang dat u de volmacht afgeeft aan iemand die u goed kunt vertrouwen, iemand die geen misbruik zal maken van de situatie.  In een levenstestament kan ook een toezichthouder worden benoemd, die erover waakt dat uw belangen behartigd worden.

Protocol wilsbekwaamheid

De notaris hanteert het protocol wils(on)bekwaamheid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

De notaris zal indien hij constateert dat de cliënt niet wilsbekwaam ten aanzien van de inhoud van de akte, de akte niet mogen tekenen.

Indien de notaris twijfel heeft over de wilsbekwaamheid van de cliënt zal de notaris de wilsbekwaamheid laten beoordelen door een onafhankelijke geriatrisch specialist (VIA-arts).

Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Kosten

  • In beginsel worden alle werkzaamheden in rekening gebracht op basis van uren maal tarief.
  • Voor besprekingen/passeren aan huis worden reiskosten in rekening gebracht.
  • De notaris moet een aantal wettelijke controles doorvoeren bij de burgerlijke stand, het insolventieregister en het curateleregister, welke worden doorberekend.
  • Indien er  bij twijfel over de wilsbekwaamheid een arts ingeschakeld moet worden zal deze apart gefactureerd worden.

Regel het tijdig regel het goed

Zorg dat u en uw naasten niet voor verrassingen komen te staan indien u op enig moment wilsonbekwaam wordt geacht en daardoor uw zaken niet meer geldig kunt regelen.